ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
7
8
1
อบ.2
12
13
25
1
อบ.3
5
12
17
1
รวม อบ.
18
32
50
3
ป.1
16
18
34
1
ป.2
16
7
23
1
ป.3
9
6
15
1
ป.4
15
12
27
1
ป.5
9
14
23
1
ป.6
1
9
10
1
รวมประถม
66
66
132
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
84
98
182
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...