ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
3
10
1
อบ.2
11
16
27
1
อบ.3
10
13
23
1
รวม อบ.
28
32
60
3
ป.1
16
7
23
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
13
11
24
1
ป.4
8
14
22
1
ป.5
1
9
10
1
ป.6
13
6
19
1
รวมประถม
59
52
111
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
87
84
171
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...