ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
14
31
2
อบ.3
27
25
52
2
รวม อบ.
44
39
83
4
ป.1
31
18
49
1
ป.2
29
25
54
1
ป.3
15
30
45
1
ป.4
19
15
34
2
ป.5
21
15
36
2
ป.6
16
14
30
2
รวมประถม
131
117
248
9
ม.1
12
11
23
1
ม.2
20
8
28
1
ม.3
11
8
19
1
รวมมัธยมต้น
43
27
70
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
218
183
401
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...