ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
18
34
1
อบ.3
11
12
23
1
รวม อบ.
27
30
57
2
ป.1
10
14
24
1
ป.2
12
12
24
1
ป.3
11
11
22
1
ป.4
17
14
31
1
ป.5
16
12
28
1
ป.6
6
16
22
1
รวมประถม
72
79
151
6
ม.1
14
15
29
1
ม.2
14
4
18
1
ม.3
8
11
19
1
รวมมัธยมต้น
36
30
66
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
135
139
274
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...