ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
3
6
9
1
รวม อบ.
8
12
20
2
ป.1
6
6
12
1
ป.2
7
8
15
1
ป.3
7
7
14
1
ป.4
7
3
10
1
ป.5
4
3
7
1
ป.6
9
9
18
1
รวมประถม
40
36
76
6
ม.1
6
3
9
1
ม.2
4
6
10
1
ม.3
7
4
11
1
รวมมัธยมต้น
17
13
30
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
65
61
126
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...