ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
4
17
1
อบ.3
5
7
12
1
รวม อบ.
18
11
29
2
ป.1
6
6
12
1
ป.2
6
7
13
1
ป.3
8
8
16
1
ป.4
6
6
12
1
ป.5
8
3
11
1
ป.6
3
4
7
1
รวมประถม
37
34
71
6
ม.1
7
5
12
1
ม.2
5
3
8
1
ม.3
5
5
10
1
รวมมัธยมต้น
17
13
30
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
72
58
130
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...