ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
1
2
3
3
รวม อบ.
1
2
3
3
ป.1
6
8
14
14
ป.2
1
2
3
3
ป.3
10
1
11
11
ป.4
1
3
4
4
ป.5
5
3
8
8
ป.6
2
4
6
6
รวมประถม
25
21
46
46
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
26
23
49
49
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...