ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
20
16
36
1
อบ.3
16
18
34
1
รวม อบ.
36
34
70
2
ป.1
19
13
32
1
ป.2
20
15
35
2
ป.3
15
16
31
1
ป.4
15
20
35
1
ป.5
16
19
35
1
ป.6
25
12
37
2
รวมประถม
110
95
205
8
ม.1
6
0
6
1
ม.2
6
6
12
1
ม.3
14
12
26
1
รวมมัธยมต้น
26
18
44
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
172
147
319
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...