ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
5
10
1
อบ.3
4
9
13
1
รวม อบ.
9
14
23
2
ป.1
16
6
22
1
ป.2
12
10
22
1
ป.3
1
15
16
1
ป.4
8
4
12
1
ป.5
5
6
11
1
ป.6
9
8
17
1
รวมประถม
51
49
100
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
60
63
123
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...