ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
4
5
1
อบ.3
5
4
9
1
รวม อบ.
6
8
14
2
ป.1
11
7
18
1
ป.2
9
6
15
1
ป.3
7
4
11
1
ป.4
10
5
15
1
ป.5
5
9
14
1
ป.6
6
6
12
1
รวมประถม
48
37
85
6
ม.1
11
1
12
1
ม.2
10
0
10
1
ม.3
8
0
8
1
รวมมัธยมต้น
29
1
30
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
83
46
129
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...