ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
4
6
1
อบ.2
9
4
13
1
อบ.3
8
9
17
1
รวม อบ.
19
17
36
3
ป.1
10
6
16
1
ป.2
11
11
22
1
ป.3
5
9
14
1
ป.4
10
12
22
1
ป.5
9
7
16
1
ป.6
6
3
9
1
รวมประถม
51
48
99
6
ม.1
3
9
12
1
ม.2
5
9
14
1
ม.3
5
17
22
1
รวมมัธยมต้น
13
35
48
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
83
100
183
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...