ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
23
42
2
อบ.3
25
22
47
2
รวม อบ.
44
45
89
4
ป.1
39
32
71
3
ป.2
42
28
70
3
ป.3
35
23
58
2
ป.4
25
24
49
2
ป.5
30
30
60
2
ป.6
19
26
45
2
รวมประถม
190
163
353
14
ม.1
28
37
65
2
ม.2
22
30
52
2
ม.3
15
22
37
2
รวมมัธยมต้น
65
89
154
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
299
297
596
24
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...