ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
25
26
51
2
อบ.3
21
26
47
2
รวม อบ.
46
52
98
4
ป.1
21
20
41
2
ป.2
41
30
71
3
ป.3
36
29
65
2
ป.4
34
23
57
2
ป.5
30
25
55
2
ป.6
38
29
67
2
รวมประถม
200
156
356
13
ม.1
43
24
67
2
ม.2
34
35
69
2
ม.3
27
29
56
2
รวมมัธยมต้น
104
88
192
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
350
296
646
23
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...