ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนกกข่า ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
19
14
33
1
อบ.2
17
19
36
1
อบ.3
15
22
37
1
รวม อบ.
51
55
106
3
ป.1
18
14
32
1
ป.2
12
14
26
1
ป.3
20
6
26
1
ป.4
18
16
34
1
ป.5
13
11
24
1
ป.6
5
6
11
1
รวมประถม
86
67
153
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
137
122
259
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...