ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
10
22
1
อบ.3
6
9
15
1
รวม อบ.
18
19
37
2
ป.1
6
10
16
1
ป.2
6
5
11
1
ป.3
3
6
9
1
ป.4
13
7
20
1
ป.5
7
9
16
1
ป.6
10
8
18
1
รวมประถม
45
45
90
6
ม.1
7
9
16
1
ม.2
8
4
12
1
ม.3
7
5
12
1
รวมมัธยมต้น
22
18
40
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
85
82
167
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...