ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
20
12
32
1
อบ.3
9
6
15
1
รวม อบ.
29
18
47
2
ป.1
14
18
32
1
ป.2
6
8
14
1
ป.3
12
10
22
1
ป.4
13
15
28
1
ป.5
7
6
13
1
ป.6
11
12
23
1
รวมประถม
63
69
132
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
9
0
9
1
ม.3
7
7
14
1
รวมมัธยมต้น
16
7
23
2
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
108
94
202
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...