ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดงน้อย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
3
8
1
อบ.2
8
10
18
1
อบ.3
12
7
19
1
รวม อบ.
25
20
45
3
ป.1
7
8
15
1
ป.2
4
3
7
1
ป.3
5
3
8
1
ป.4
6
4
10
1
ป.5
7
5
12
1
ป.6
7
9
16
1
รวมประถม
36
32
68
6
ม.1
3
5
8
1
ม.2
6
4
10
1
ม.3
8
5
13
1
รวมมัธยมต้น
17
14
31
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
78
66
144
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...