ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดงน้อย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
7
11
1
อบ.2
12
7
19
1
อบ.3
7
10
17
1
รวม อบ.
23
24
47
3
ป.1
5
3
8
1
ป.2
6
3
9
1
ป.3
7
5
12
1
ป.4
9
5
14
1
ป.5
6
9
15
1
ป.6
3
2
5
1
รวมประถม
36
27
63
6
ม.1
8
5
13
1
ม.2
7
5
12
1
ม.3
6
5
11
1
รวมมัธยมต้น
21
15
36
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
80
66
146
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...