ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านซำพร้าว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
5
6
1
อบ.3
3
5
8
1
รวม อบ.
4
10
14
2
ป.1
3
9
12
1
ป.2
7
3
10
1
ป.3
5
3
8
1
ป.4
5
6
11
1
ป.5
3
4
7
1
ป.6
8
4
12
1
รวมประถม
31
29
60
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
35
39
74
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...