ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเพิ่ม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
13
25
1
อบ.3
18
14
32
1
รวม อบ.
30
27
57
2
ป.1
11
14
25
1
ป.2
15
21
36
1
ป.3
16
11
27
1
ป.4
12
11
23
1
ป.5
10
21
31
1
ป.6
20
10
30
1
รวมประถม
84
88
172
6
ม.1
13
17
30
1
ม.2
12
3
15
1
ม.3
7
4
11
1
รวมมัธยมต้น
32
24
56
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
146
139
285
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...