ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
14
27
1
อบ.3
12
11
23
1
รวม อบ.
25
25
50
2
ป.1
11
16
27
1
ป.2
12
19
31
1
ป.3
11
8
19
1
ป.4
11
11
22
1
ป.5
14
11
25
1
ป.6
17
17
34
1
รวมประถม
76
82
158
6
ม.1
15
6
21
1
ม.2
11
13
24
1
ม.3
10
12
22
1
รวมมัธยมต้น
36
31
67
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
137
138
275
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...