ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
9
3
12
1
รวม อบ.
15
7
22
2
ป.1
12
9
21
1
ป.2
5
5
10
1
ป.3
7
4
11
1
ป.4
3
8
11
1
ป.5
10
8
18
1
ป.6
6
10
16
1
รวมประถม
43
44
87
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
58
51
109
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...