ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3 ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
6
15
1
อบ.3
5
7
12
1
รวม อบ.
14
13
27
2
ป.1
9
10
19
1
ป.2
9
7
16
1
ป.3
15
15
30
1
ป.4
13
11
24
1
ป.5
11
15
26
1
ป.6
7
11
18
1
รวมประถม
64
69
133
6
ม.1
9
12
21
1
ม.2
10
15
25
1
ม.3
10
13
23
1
รวมมัธยมต้น
29
40
69
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
107
122
229
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...