ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองตานา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
9
16
1
อบ.3
7
10
17
1
รวม อบ.
14
19
33
2
ป.1
12
6
18
1
ป.2
6
8
14
1
ป.3
8
5
13
1
ป.4
4
4
8
1
ป.5
5
6
11
1
ป.6
19
10
29
1
รวมประถม
54
39
93
6
ม.1
6
11
17
1
ม.2
4
11
15
1
ม.3
7
1
8
1
รวมมัธยมต้น
17
23
40
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
85
81
166
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...