ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองตานา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
10
16
1
อบ.3
14
11
25
1
รวม อบ.
20
21
41
2
ป.1
6
8
14
1
ป.2
8
6
14
1
ป.3
4
4
8
1
ป.4
6
8
14
1
ป.5
19
10
29
1
ป.6
10
9
19
1
รวมประถม
53
45
98
6
ม.1
5
10
15
1
ม.2
7
1
8
1
ม.3
8
6
14
1
รวมมัธยมต้น
20
17
37
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
93
83
176
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...