ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
8
12
1
อบ.3
3
4
7
1
รวม อบ.
7
12
19
2
ป.1
7
5
12
1
ป.2
8
7
15
1
ป.3
7
4
11
1
ป.4
6
8
14
1
ป.5
5
8
13
1
ป.6
11
9
20
1
รวมประถม
44
41
85
6
ม.1
6
7
13
1
ม.2
14
9
23
1
ม.3
9
9
18
1
รวมมัธยมต้น
29
25
54
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
80
78
158
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...