ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแต้หนองโก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
7
12
1
อบ.3
4
10
14
1
รวม อบ.
9
17
26
2
ป.1
12
16
28
1
ป.2
6
10
16
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
8
6
14
1
ป.5
5
6
11
1
ป.6
10
8
18
1
รวมประถม
47
52
99
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
56
69
125
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...