ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
8
17
1
อบ.3
9
10
19
1
รวม อบ.
18
18
36
2
ป.1
13
6
19
1
ป.2
10
8
18
1
ป.3
7
6
13
1
ป.4
11
8
19
1
ป.5
3
4
7
1
ป.6
10
7
17
1
รวมประถม
54
39
93
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
72
57
129
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...