ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังม่วง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
21
38
2
อบ.3
18
9
27
2
รวม อบ.
35
30
65
4
ป.1
11
19
30
2
ป.2
22
14
36
2
ป.3
25
17
42
2
ป.4
18
19
37
2
ป.5
15
19
34
2
ป.6
20
21
41
2
รวมประถม
111
109
220
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
146
139
285
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...