ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังม่วง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
18
10
28
2
อบ.3
16
19
35
2
รวม อบ.
34
29
63
4
ป.1
23
8
31
2
ป.2
11
19
30
2
ป.3
20
15
35
2
ป.4
24
18
42
2
ป.5
18
21
39
2
ป.6
15
19
34
2
รวมประถม
111
100
211
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
145
129
274
16
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...