ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
10
12
1
อบ.2
9
10
19
1
อบ.3
7
9
16
1
รวม อบ.
18
29
47
3
ป.1
9
3
12
1
ป.2
11
8
19
1
ป.3
8
8
16
1
ป.4
6
4
10
1
ป.5
5
7
12
1
ป.6
14
6
20
1
รวมประถม
53
36
89
6
ม.1
5
0
5
1
ม.2
6
6
12
1
ม.3
2
1
3
1
รวมมัธยมต้น
13
7
20
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
84
72
156
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...