ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
9
28
1
อบ.3
14
16
30
1
รวม อบ.
33
25
58
2
ป.1
12
11
23
1
ป.2
19
12
31
2
ป.3
16
14
30
2
ป.4
11
15
26
1
ป.5
10
11
21
1
ป.6
19
15
34
2
รวมประถม
87
78
165
9
ม.1
8
9
17
1
ม.2
13
13
26
1
ม.3
9
7
16
1
รวมมัธยมต้น
30
29
59
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
150
132
282
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...