ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
3
11
1
อบ.3
8
10
18
1
รวม อบ.
16
13
29
2
ป.1
12
6
18
1
ป.2
9
10
19
1
ป.3
5
10
15
1
ป.4
6
4
10
1
ป.5
12
4
16
1
ป.6
12
11
23
1
รวมประถม
56
45
101
6
ม.1
6
4
10
1
ม.2
14
7
21
1
ม.3
6
3
9
1
รวมมัธยมต้น
26
14
40
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
98
72
170
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...