ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเอราวัณ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
22
27
49
3
อบ.2
71
41
112
4
อบ.3
39
52
91
3
รวม อบ.
132
120
252
10
ป.1
84
66
150
6
ป.2
74
68
142
5
ป.3
60
65
125
4
ป.4
64
62
126
4
ป.5
53
62
115
4
ป.6
48
57
105
4
รวมประถม
383
380
763
27
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
515
500
1,015
37
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...