ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนผานาง-ผาเกิ้ง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
1
4
1
อบ.2
5
3
8
1
อบ.3
10
4
14
1
รวม อบ.
18
8
26
3
ป.1
4
0
4
1
ป.2
4
2
6
1
ป.3
2
3
5
1
ป.4
7
3
10
1
ป.5
4
5
9
1
ป.6
4
2
6
1
รวมประถม
25
15
40
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
43
23
66
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...