ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนผานาง-ผาเกิ้ง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
3
7
1
อบ.2
7
4
11
1
อบ.3
4
0
4
1
รวม อบ.
15
7
22
3
ป.1
4
2
6
1
ป.2
1
2
3
1
ป.3
7
3
10
1
ป.4
4
5
9
1
ป.5
5
2
7
1
ป.6
1
3
4
1
รวมประถม
22
17
39
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
37
24
61
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...