ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโคกสง่า ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
6
10
1
อบ.3
4
5
9
1
รวม อบ.
8
11
19
2
ป.1
6
12
18
1
ป.2
11
8
19
1
ป.3
6
7
13
1
ป.4
11
3
14
1
ป.5
7
7
14
1
ป.6
7
8
15
1
รวมประถม
48
45
93
6
ม.1
5
8
13
1
ม.2
4
3
7
1
ม.3
5
5
10
1
รวมมัธยมต้น
14
16
30
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
70
72
142
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...