ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
9
20
1
อบ.3
16
11
27
1
รวม อบ.
27
20
47
2
ป.1
13
15
28
2
ป.2
16
20
36
2
ป.3
16
15
31
2
ป.4
19
16
35
2
ป.5
22
14
36
2
ป.6
15
21
36
2
รวมประถม
101
101
202
12
ม.1
15
16
31
1
ม.2
10
14
24
1
ม.3
20
8
28
1
รวมมัธยมต้น
45
38
83
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
173
159
332
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...