ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
9
13
1
อบ.3
5
10
15
1
รวม อบ.
9
19
28
2
ป.1
4
9
13
1
ป.2
4
6
10
1
ป.3
7
11
18
1
ป.4
4
4
8
1
ป.5
8
9
17
1
ป.6
5
3
8
1
รวมประถม
32
42
74
6
ม.1
4
6
10
1
ม.2
2
5
7
1
ม.3
3
1
4
1
รวมมัธยมต้น
9
12
21
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
50
73
123
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...