ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนท่าลี่วิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
57
48
105
4
ม.2
65
69
134
4
ม.3
86
81
167
4
รวมมัธยมต้น
208
198
406
12
ม.4
57
73
130
4
ม.5
24
56
80
3
ม.6
57
69
126
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
138
198
336
10
รวมทั้งหมด
346
396
742
22
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...