ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนท่าลี่วิทยา ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
68
70
138
4
ม.2
67
82
149
4
ม.3
78
68
146
4
รวมมัธยมต้น
213
220
433
12
ม.4
26
58
84
3
ม.5
55
61
116
3
ม.6
42
70
112
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
123
189
312
9
รวมทั้งหมด
336
409
745
21
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...