ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหาดสั่งหาดทรายทอง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
8
8
16
1
รวม อบ.
14
12
26
2
ป.1
5
4
9
1
ป.2
2
5
7
1
ป.3
6
4
10
1
ป.4
5
0
5
1
ป.5
5
6
11
1
ป.6
5
1
6
1
รวมประถม
28
20
48
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
42
32
74
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...