ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปัก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
6
17
1
อบ.3
4
4
8
1
รวม อบ.
15
10
25
2
ป.1
1
14
15
1
ป.2
8
8
16
1
ป.3
11
4
15
1
ป.4
11
10
21
1
ป.5
12
12
24
1
ป.6
12
10
22
1
รวมประถม
55
58
113
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
70
68
138
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...