ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเซิม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
23
38
2
อบ.3
18
18
36
2
รวม อบ.
33
41
74
4
ป.1
31
25
56
2
ป.2
31
27
58
2
ป.3
28
18
46
2
ป.4
24
20
44
2
ป.5
23
26
49
2
ป.6
26
29
55
2
รวมประถม
163
145
308
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
196
186
382
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...