ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
10
18
1
อบ.3
5
7
12
1
รวม อบ.
13
17
30
2
ป.1
9
9
18
1
ป.2
13
11
24
1
ป.3
5
11
16
1
ป.4
11
9
20
1
ป.5
10
11
21
1
ป.6
6
11
17
1
รวมประถม
54
62
116
6
ม.1
8
9
17
1
ม.2
12
3
15
1
ม.3
9
7
16
1
รวมมัธยมต้น
29
19
48
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
96
98
194
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...