ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
7
10
17
1
รวม อบ.
13
14
27
2
ป.1
11
10
21
1
ป.2
6
6
12
1
ป.3
9
9
18
1
ป.4
11
11
22
1
ป.5
5
12
17
1
ป.6
11
8
19
1
รวมประถม
53
56
109
6
ม.1
8
9
17
1
ม.2
7
8
15
1
ม.3
7
8
15
1
รวมมัธยมต้น
22
25
47
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
88
95
183
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...