ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนายาง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
13
19
1
อบ.3
17
15
32
2
รวม อบ.
23
28
51
3
ป.1
19
17
36
1
ป.2
8
20
28
1
ป.3
9
16
25
1
ป.4
14
14
28
1
ป.5
16
13
29
1
ป.6
14
10
24
1
รวมประถม
80
90
170
6
ม.1
16
11
27
1
ม.2
6
6
12
1
ม.3
5
6
11
1
รวมมัธยมต้น
27
23
50
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
130
141
271
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...