ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนายาง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
16
32
2
อบ.3
16
19
35
2
รวม อบ.
32
35
67
4
ป.1
6
16
22
1
ป.2
11
16
27
1
ป.3
14
14
28
1
ป.4
15
10
25
1
ป.5
13
8
21
1
ป.6
18
13
31
1
รวมประถม
77
77
154
6
ม.1
8
8
16
1
ม.2
9
9
18
1
ม.3
4
12
16
1
รวมมัธยมต้น
21
29
50
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
130
141
271
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...