ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาดี ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
14
24
1
อบ.3
19
7
26
1
รวม อบ.
29
21
50
2
ป.1
9
17
26
1
ป.2
11
9
20
1
ป.3
11
13
24
1
ป.4
11
7
18
1
ป.5
10
5
15
1
ป.6
8
12
20
1
รวมประถม
60
63
123
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
89
84
173
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...