ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพานพร้าว ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
56
37
93
4
ม.2
66
38
104
4
ม.3
46
53
99
4
รวมมัธยมต้น
168
128
296
12
ม.4
31
33
64
2
ม.5
23
25
48
2
ม.6
33
38
71
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
87
96
183
6
รวมทั้งหมด
255
224
479
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...