ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพานพร้าว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
46
54
100
3
ม.2
58
40
98
3
ม.3
66
41
107
3
รวมมัธยมต้น
170
135
305
9
ม.4
19
32
51
2
ม.5
31
30
61
2
ม.6
23
25
48
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
73
87
160
6
รวมทั้งหมด
243
222
465
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...