ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าสองคอน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
8
11
1
อบ.3
7
8
15
1
รวม อบ.
10
16
26
2
ป.1
3
5
8
1
ป.2
10
7
17
1
ป.3
9
9
18
1
ป.4
1
9
10
1
ป.5
11
7
18
1
ป.6
9
6
15
1
รวมประถม
43
43
86
6
ม.1
13
8
21
1
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
13
8
21
1
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
67
133
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...