ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
1
2
3
1
รวม อบ.
1
2
3
1
ป.1
1
0
1
1
ป.2
6
4
10
1
ป.3
3
4
7
1
ป.4
1
2
3
1
ป.5
3
1
4
1
ป.6
6
6
12
1
รวมประถม
20
17
37
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
21
19
40
7
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...