ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหินลาด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
0
1
1
อบ.3
3
6
9
1
รวม อบ.
4
6
10
2
ป.1
4
6
10
1
ป.2
7
5
12
1
ป.3
6
2
8
1
ป.4
4
5
9
1
ป.5
5
3
8
1
ป.6
2
3
5
1
รวมประถม
28
24
52
6
ม.1
14
4
18
1
ม.2
9
4
13
1
ม.3
5
4
9
1
รวมมัธยมต้น
28
12
40
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
60
42
102
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...