ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
3
5
1
อบ.3
1
4
5
1
รวม อบ.
3
7
10
2
ป.1
9
6
15
1
ป.2
14
6
20
1
ป.3
4
4
8
1
ป.4
2
6
8
1
ป.5
8
7
15
1
ป.6
9
6
15
1
รวมประถม
46
35
81
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
49
42
91
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...