ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
1
2
1
อบ.3
2
3
5
1
รวม อบ.
3
4
7
2
ป.1
5
4
9
1
ป.2
9
6
15
1
ป.3
14
6
20
1
ป.4
5
4
9
1
ป.5
2
6
8
1
ป.6
7
7
14
1
รวมประถม
42
33
75
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
45
37
82
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...