ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
0
2
1
อบ.3
1
1
2
1
รวม อบ.
3
1
4
2
ป.1
4
3
7
1
ป.2
3
1
4
1
ป.3
0
0
0
0
ป.4
4
0
4
1
ป.5
2
2
4
1
ป.6
2
0
2
1
รวมประถม
15
6
21
5
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
1
1
2
1
รวมมัธยมต้น
1
1
2
1
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
19
8
27
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...