ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
2
6
1
อบ.3
5
4
9
1
รวม อบ.
9
6
15
2
ป.1
4
1
5
1
ป.2
3
5
8
1
ป.3
5
2
7
1
ป.4
2
1
3
1
ป.5
4
2
6
1
ป.6
9
4
13
1
รวมประถม
27
15
42
6
ม.1
5
4
9
1
ม.2
3
1
4
1
ม.3
5
2
7
1
รวมมัธยมต้น
13
7
20
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
49
28
77
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...