ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
45
46
91
4
อบ.3
82
79
161
6
รวม อบ.
127
125
252
10
ป.1
124
136
260
7
ป.2
131
136
267
7
ป.3
145
120
265
7
ป.4
182
161
343
9
ป.5
146
182
328
9
ป.6
161
161
322
9
รวมประถม
889
896
1,785
48
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
1,016
1,021
2,037
58
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...