ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
81
71
152
6
อบ.3
91
89
180
6
รวม อบ.
172
160
332
12
ป.1
163
194
357
9
ป.2
169
170
339
9
ป.3
128
173
301
9
ป.4
174
173
347
9
ป.5
177
166
343
9
ป.6
178
179
357
9
รวมประถม
989
1,055
2,044
54
ม.1
39
47
86
2
ม.2
49
32
81
2
ม.3
26
21
47
2
รวมมัธยมต้น
114
100
214
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
1,275
1,315
2,590
72
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...