ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
89
88
177
6
อบ.3
98
84
182
6
รวม อบ.
187
172
359
12
ป.1
169
156
325
9
ป.2
168
191
359
9
ป.3
168
173
341
9
ป.4
133
183
316
9
ป.5
171
175
346
9
ป.6
176
163
339
9
รวมประถม
985
1,041
2,026
54
ม.1
52
27
79
2
ม.2
38
44
82
2
ม.3
49
31
80
2
รวมมัธยมต้น
139
102
241
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
1,311
1,315
2,626
72
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...