ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหวาย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
0
2
1
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
2
0
2
1
ป.1
0
0
0
0
ป.2
1
0
1
1
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
1
1
2
1
ป.6
2
2
4
1
รวมประถม
4
3
7
3
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
6
3
9
4
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...