ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านลาด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
8
17
1
อบ.3
12
4
16
1
รวม อบ.
21
12
33
2
ป.1
10
7
17
1
ป.2
9
10
19
1
ป.3
5
7
12
1
ป.4
9
9
18
1
ป.5
7
7
14
1
ป.6
10
5
15
1
รวมประถม
50
45
95
6
ม.1
2
1
3
1
ม.2
1
6
7
1
ม.3
12
1
13
1
รวมมัธยมต้น
15
8
23
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
86
65
151
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...